Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) zwołuję  LV Nadzwyczajną  Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  Sesja odbędzie się w dniu 19 października 2022 r., o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

      

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności  sesji.

3. Przedstawienie wniosku Burmistrza  Miasta i Gminy Wysoka o zwołanie sesji  nadzwyczajnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wysoka na rok 2022. – Projekt uchwały nr 1.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2022- 2032. - Projekt uchwały nr 2.

7. Zakończenie  LV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

                                                                                                       

 

         

                                                      Przewodniczący

                                                    Rady Miasta i Gminy Wysoka

 

                                              (-)    Stanisław Grzybowski

 

 Bezpośrednio dostęp do szczegółów sesji wraz z załącznikami pod adresem https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/b1167d22-9d06-4