Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.) zwołuję  LIV Nadzwyczajną  Sesję Rady Miasta  i Gminy Wysoka.  

Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2022 r. (tj. wtorek) o godz. 14.00  w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

      

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności  sesji.

3. Przedstawienie wniosku Burmistrza  Miasta i Gminy Wysoka o zwołanie sesji  nadzwyczajnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Wysoka na rok 2022. – Projekt uchwały nr 1.

6. Zakończenie posiedzenia LIV Sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

                                                                                                                 

                                                      Przewodniczący

                                                    Rady Miasta i Gminy Wysoka

                                              (-)    Stanisław Grzybowski

 

 

 Link do porządku obrad wraz z ząłącznikami - https://ssl.esesja.pl/posiedzenie8/199994