Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka udostępnienia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego w obrębie gruntów wsi Czajcze, Sędziniec i Bądecz.