Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka udostępnienia do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzanego w obrębie gruntów wsi Wysoka Wielka i miasta Wysoka, gm. Wysoka – etap 1.