Wysoka, dnia  07.09.2021 r.

  

Zawiadamiam, że posiedzenie Komisji  Budżetowo-Gospodarczej odbędzie się w dniu 22 września 2021 r. tj. środa o godz. 14.00  w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

 

1.     Sprawy organizacyjne:

a)     powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b)     stwierdzenie quorum,

c)     przyjęcie porządku posiedzenia.  

 

2.     Przedstawienie informacji o wykonaniu budżetu miasta i gminy  za I półrocze 2021 r.

3.     Przedstawienie informacji Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w sprawie realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych w 2021 r.

4.     Opinia komisji w sprawie projektów  uchwał dot.

 

a)     określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. – Projekt  uchwały nr 1.

b)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz sposobu pobierania tego podatku. – Projekt  uchwały nr 2.

c)     zmian w budżecie miasta i gminy na 2021 rok. - Projekt uchwały  nr 3.

d)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2021- 2031. - Projekt uchwały nr 4,

e)     zmiany Uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz wyboru przewodniczącego. - Projekt uchwały nr 5.

 

5.     Przyjęcie protokołu  z  poprzedniego posiedzenia komisji.

6.     Dyskusja i wolne wnioski.

 

 

 

Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej

(-)  Stanisław Grzybowski