INFORMACJA

o zamiarze ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko

dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej

 

Na podstawie art.16 ust.3d ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 194) oraz §3 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury (Dz.U. 2019, poz.724) Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że zamierza ogłosić konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka Upowszechniania Kultury w Wysokiej, którego siedziba mieści się pod adresem Plac Powstańców Wielkopolskich 16, 89-320 Wysoka.

Przewidywany termin rozpoczęcia postępowania konkursowego planuje się na dzień 20 września 2021 r.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego planuje się na dzień 20 grudnia 2021 r.

 

Wysoka, 27 sierpnia 2021 r.