INFORMACJA

o wyniku naboru na wolne stanowisko ds. oświaty

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej.

            Na podstawie art.15 ust.1  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) informuję, że po przeprowadzeniu naboru na wolne (od.28.07.2020 r.) stanowisko urzędnicze ds. oświaty, wybrana została  kandydatka do zatrudnienia

Pani Julia Tatera zam. Wysoka

Uzasadnienie:

Na opublikowane ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. oświaty wpłynęły 2 oferty. Obie spełniały wymagania formalne określone w  ogłoszeniu o naborze. Po przeprowadzonym teście oraz po rozmowie kwalifikacyjnej, komisja rekrutacyjna rekomenduje  do zatrudnienia wyżej wymienioną kandydatkę, która wykazała się wiedzą merytoryczną i uzyskała najwyższą  ilość punktów.

 

                                                                                              BURMISTRZ MIG

                                                                                                 /-/ Artur Kłysz

 

Wysoka, 26 czerwca 2020 r.