KOMUNIKAT 

dot. zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

            W związku z zarządzonymi wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., uprzejmie przypominam, że termin zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mija 10 kwietnia 2020 r.

            Zgłoszenia kandydatów można składać w tymczasowym punkcie obsługi klienta na I piętrze w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, codziennie w godz. od 8.00 do 14.30 lub elektronicznie office@gminawysoka.pl

            Dodatkowe informacje o sposobie dokonania zgłoszenia można uzyskać pod numerem telefonu 600 423 917

            W załączeniu przekazujemy treść pisma Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26.03.2020 r. dot. sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, drogą elektroniczną.

 

                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                              MIASTA I GMINY WYSOKA

                                                                                              /-/ mgr Artur Kłysz

 

Wysoka, 26 marca 2020 r.