Przykładowe firmy mogące świadczyć usługi transportowe osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków:

19 08 05 – ustabilizowane komunalne osady ściekowe

20 03 04 – szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

 

1.      SANPIL-EKO s.c. Katarzyna Płotka, Gabriela Runowska, ul. Wybickiego 17, 64-920 Piła

2.      ROB-TRANS Robert Świtalski, ul. Śródmiejska 4/24, 64-920 Piła

3.      SERÓWKA LIDIA USŁUGI TRANSPORTOWE, ul. Chełmońskiego 17, 64-920 Piła

4.      ALTVATER Piła Sp. z o.o., ul. Łączna 4A, 64-920 Piła

5.      TIP-TOP Przenośne Systemy Sanitarne Wynajem-Serwis, Usługi Asenizacyjne Marek Tabała, ul. Rodła 20, 64-920 Piła

6.      Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "GRAJ" Władysław Graj, Wysoczka 32, 89-320 Wysoka

7.      Usługi Transportowe Jerzy Buś, ul. Krańcowa 1, 64-930 Szydłowo

 

Pełną listę podmiotów transportujących i odbierających można wyszukać pod adresem: https://rejestr-bdo.mos.gov.pl/Registry/Index