Wykaz Przedsiębiorców posiadających zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości:

1.      Spółdzielnia Usługowo Produkcyjno Handlowa Kółek Rolniczych Pobórka Wielka

Pobórka Wielka 13

89-340 Białośliwie

– decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  nr OŚ.6233.1.2015 z dnia 12 maja 2015 r.

zezwolenie na okres od 12 maja 2015 r. do 11 maja 2025 r.

zakres: prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

 

2.      WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Szybowa 2

41-808 Zabrze

- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka nr OŚ.6233.5.2017 z dnia 26 lipca 2017 r.

zezwolenie na okres od 26 lipca 2017 r. do 25 lipca 2027 r.

zakres: prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przenośnych urządzeń sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

 

3.      Polskie Zakłady Zbożowe Spółka z o.o. w Wałczu

ul. Chełmińska 2,

78-600 Wałcz

- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  nr OŚ.6233.1.2017 z dnia 8 czerwca 2017 r.

zezwolenie na okres od 8 czerwca 2017 r. do 7 czerwca 2027 r.

zakres: prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

 

4.      Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 38

77 – 400 Złotów

- decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka  nr OŚ.6462.15.2012 z dnia 24 maja 2012 r.

zezwolenie na okres od 1 czerwca 2012 r. do 31 maja 2022 r.

zakres: prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przenośnych urządzeń sanitarnych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Wysoka.

5.      Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej

ul. Szkolna 1

89-320 Wysoka

zezwolenie nie wymagane.