OGŁOSZENIE
 o zakazie zanieczyszczania dróg publicznych błotem, ziemią
 i innymi substancjami

 

 

W związku z narastającą liczbą zgłoszeń o zanieczyszczeniu dróg, Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka apeluje do osób prowadzących prace na polach uprawnych i placach budowy
o zapewnienie  bezpieczeństwa i właściwego stanu dróg po przeprowadzonych pracach. Pojazdy używane w polu oraz na placach budów wyjeżdżając na ulicę pozostawiają za sobą niebezpieczną dla użytkowników ruchu warstwę błota, ziemi  i innych substancji.

 

Przypominamy, że każdy rolnik przed wyjazdem z pola powinien koła maszyny oblepione ziemią starannie oczyścić z wszelkich nieczystości, tak aby nie zabrudzić utwardzonej nawierzchni drogi publicznej. Należy również pamiętać, aby jadąc na pole lub z niego wracając, odpowiednio zabezpieczyć przewożony ładunek. Pozostawione na drodze resztki obornika, gnojowicy, błota lub innych nieczystości, tworzą śliską warstwę, która stanowi zagrożenie dla innych niespodziewających się utrudnień użytkowników dróg.

Coraz więcej rolników zdaje sobie sprawę, jakie konsekwencje grożą za zanieczyszczenie drogi i starają się temu zapobiegać lub jeżeli już dojdzie do zanieczyszczenia drogi, to po sobie sprzątają. Bardzo im za to dziękujemy. Niestety, wciąż jest wiele osób, które tego nie robią. Zapewne sprawcy  nie zdają sobie z tego  sprawy, że takie zachowanie jest karalne.

 

Zgodnie z art.91 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeksu  Wykroczeń tj. z dnia 6 maja
2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm
)
,,Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do  1500 złotych albo karze nagany.”

 

Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka   apeluje do osób, które wykonują prace polowe  lub w najbliższym czasie je rozpoczną, a także kierowców pojazdów ciężarowych
o niezanieczyszczanie dróg.
Pozwoli to zapobiegać niebezpiecznym zdarzeniom drogowym.

 

 

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wysoka

mgr Artur Kłysz