O B W I E S Z C Z E N I E

MIEJSKIEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ W WYSOKIEJ

z dnia 12 września 2018 r.

w sprawie ustalenia planu dyżurów dla przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych oraz zgłoszeń kandydatów na burmistrzów.     

 

W związku z art.180 §1 pkt 1 i §2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U.2018, poz.754, poz.1000 oraz poz.1349) Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej podaje do publicznej wiadomości:

 

1.     Terminy przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych Rady Miasta i Gminy Wysoka:

1)     14 września 2018 r. (piątek) od godz. 1400 do 1900

2)     15 września 2018 r. (sobota) od godz. 1000 do 1400

3)     17 września 2018 r. (poniedziałek) od godz. 1400 do 2400

 

2.     Terminy przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka:

1)     24 września 2018 r.(poniedziałek) od godz. 1400 do 1600

2)     25 września 2018 r. (wtorek) od godz. 1400 do 1600

3)     26 września 2018 r. (środa) od godz. 1400 do 2400

 

3.     Miejska Komisja Wyborcza w Wysokiej zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Miasta i Gminy Wysoka oraz list kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka przyjmować będzie w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej przy Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, sala narad.

 

Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

             w Wysokiej

/-/   WITOLD PIOTROWICZ

Wysoka, 12 września 2018 r.