INFORMACJA

z dnia 11 września 2018 r.

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Wysoka.

 

          Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych:

1)    ds. przeprowadzenia głosowania w obwodach

2)    ds. ustalenia wyników głosowania w obwodach

w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. przyjmowane będą w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21, wg harmonogramu:

Data

Godzina

Miejsce

17.09.2018 r. (poniedziałek)

1100 - 1500

pokój Nr 25

II piętro

stanowisko: urzędnik  wyborczy

19.09.2018 r. (środa)

1100 - 1500

21.09.2018 r. (piątek)

1100 - 1500

 

     Poza w/w terminami, zgłoszenia będą przyjmowane od 17.09.2018 r. do 21.09.2018 r., tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, tj. od 700 do 1500 (pokój Nr 26 II piętro).

                                                                          BURMISTRZ MIASTA I GMINY

                                                                                        /-/ MAREK MADEJ