Informacja o powierzeniu stanowiska dyrektora szkoły

 

 

Informuję, że zgodnie z art. 63 ust. 12 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ze zm.) powierzyłem stanowisko dyrektora szkoły:

1.Pani Marii Szerement stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wacława Popiela

   w Mościskach.

 

2. Pani Zuzannie Kochaniec stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich

    Olimpijczyków  w Bądeczu.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej