Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka  podaje  do publicznej wiadomości  - Uchwałę Rady Miasta i Gminy Wysoka  z dnia 27.02.2018 r.  w sprawie podziału  Miasta i Gminy Wysoka na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym