OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka uprzejmie informuje, że Miasto i Gmina Wysoka zamierza przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz gminy Wysoka.

Osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia terenu, którego są właścicielem, mają możliwość złożenia swojej propozycji zagospodarowania, w siedzibie lub na adres Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka. Propozycje prosimy składać  pisemnie, do dnia 31 marca 2018 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

          mgr inż. Marek Madej

 

Wysoka, dnia 12 lutego 2018 r.