OGŁOSZENIE

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że wypłata stypendiów szkolnych odbędzie się w dniu 29 i 30 listopada 2017 roku.

Wypłata stypendium nastąpi, po uprzednim przedłożeniu faktur na zakup artykułów szkolnych. Wartość zakupionych artykułów szkolnych musi być równa wartości przyznanego stypendium.

Decyzje o przyznaniu stypendium można odebrać w dniu 29 i 30 listopada 2017 roku w biurze nr 24, II piętro.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej