O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka uprzejmie informuje, że Miasto i Gmina Wysoka zamierza przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta oraz gminy Wysoka.

Osoby zainteresowane zmianą przeznaczenia terenu, którego są właścicielem, proszone są o złożenie stosownego wniosku do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, w terminie do dnia 20 maja 2017 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka

mgr inż. Marek Madej

Wysoka, 02 maja 2017 r.