OGŁOSZENIE
BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

ogłasza

 

ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż

 

 

 

Lokalu nr 2 – o pow. użytkowej

Forma nabycia ww nieruchomości – własność lokalu  nr 2 i pomieszczeń przynależnych do lokalu nr 2 w budynku gospodarczym, współwłasność części wspólnych budynków i gruntu 118/224.

 W miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wysoka – U7 - teren zabudowy usługowej, możliwość adaptacji budynku na mieszkalny lub usługowo-mieszkalny.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:  53.068,00 zł.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata:

wadium – w wysokości 5.300,00

do dnia 09 maja 2008  roku do godz. 14.30 w Kasie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej lub na konto Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej  Nr 70 8940 0007  0000 0169 2000 0441 BS Wysoka.

 

Postąpienie wynosi nie mniej jak 540,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2008 roku o godzinie 11.00 w sali Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej (I piętro – sala nr 12)

 

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone po jego zakończeniu.

 

Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy kupna.

 

Należność za nabycie nieruchomości wpłaca się najpóźniej do dnia zawarcia umowy kupna w formie aktu notarialnego.

 

Bliższych informacji na temat przetargu można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, pokój nr 20, tel. 0-672871004 w 38 w godzinach od 8.00-14.00