WYKAZ ILOŚCIOWY MIESZKAŃCÓW wg MIEJSCOWOŚCI

Kod terytorialny

Miejscowość

Mieszkańcy

stali

czasowi

razem

3019094

WYSOKA

2697

29

2726

3019095

BĄDECZ

626

7

633

3019095

CZAJCZE

601

3

604

3019095

GMUROWO

82

82

3019095

JEZIORKI KOSZTOWSKIE

398

6

404

3019095

KIJASZKOWO

196

4

200

3019095

KOSTRZYNEK

105

105

3019095

MŁOTKOWO

281

3

284

3019095

MOŚCISKA

293

3

296

3019095

NOWA RUDNA

77

1

78

3019095

RUDNA

167

2

169

3019095

SĘDZINIEC

108

108

3019095

STARE

276

3

279

3019095

TŁUKOMY

251

1

252

3019095

WYSOCZKA

207

207

3019095

WYSOKA MAŁA

334

10

344

3019095

WYSOKA WIELKA

35

6

41

Ogółem

17

6734

78

6812