Przedstawiamy Państwu zmianę Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wysoka, którą uwzględniono w porządku sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka zwołanej na dzień 19 września 2016 roku.