Rozpoczęcie prac nad projektem budżetu na 2017 rok

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje o rozpoczęciu prac związanych z opracowaniem projektu budżetu na rok 2017.

Wnioski do projektu budżetu należy składać pisemnie do Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej

- w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r.