Plan dowozu obowiązujący 

od 02.09.2016 r.

 

AUTOBUS WYNAJĘTY

Miejscowość

Godzina

Tłukomy

6.50

Kijaszkowo

6.55

Młotkowo

7.20

Czajcze

7.25

Wysoczka

7.40

 

Dowóz: BUS

Miejscowość

Godzina

Jeziorki Koszt.- sklep spożywyczy

6.55

Jeziorki Koszt.– wybudowanie

7.00

Wysoka Mała – wybudowanie

7.15

Wysoka Mała – wioska

7.20

Bądecz – wybudowania

7.35

Kostrzynek

7.55

 

AUTOBUS UMiG

Miejscowość

Godzina

Gmurowo

6.25

Stare

6.30

Mościska

6.40

Rudna

6.55

Wysoka Mała

7.05

Bądecz

7.25

Nowa Rudna

7.40

Gmurowo

7.50

Stare

7.55

Rudna

8.00

 

Dowóz – II zmiana:

 

BUS

Miejscowość

Godzina

Kijaszkowo

8.50

Młotkowo

8.55

Jeziorki Koszt. – sklep spożywyczy

9.00

Wysoczka

9.10

Wysoka Mała – wioska

9.20

Gmurowo

9.30

Rudna

9.40

 

 

 

Wysoka, 31 sierpnia 2016 r.