Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora

Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Wysokiej.

 

 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2016 roku postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 167/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 czerwca 2016 roku wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora ww. szkoły.

Z dniem 1 września 2016 roku stanowisko dyrektora zostanie powierzone panu Anatolowi Najmowiczowi.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                    /-/ Marek Madej