Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora

Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czajczu.

 

 

 

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego w dniu 7 czerwca 2016 roku postępowania konkursowego, Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 156/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka z dnia 23 maja 2016 roku wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora ww. szkoły.

Z dniem 1 września 2016 roku stanowisko dyrektora zostanie powierzone pani Annie Klemens.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

                                                                                    /-/ Marek Madej