Gmina w liczbach

Powierzchnia - 123,1 km2, w tym miasto 4,86 km2,

Ludność - 6.872 osoby, w tym miasto 2. 754 osób,

Na terenie Gminy utworzonych jest dwanaście sołectw i dwie jednostki pomocnicze.
Wewnętrzny podział administracyjny gminy przedstawia się następująco:
• Bądecz, obejmujący wsie Bądecz i Sędziniec,
• Czajcze,
• Jeziorki Kosztowskie,
• Kijaszkowo,
• Mościska, obejmujące wsie Mościska i Kostrzynek,
• Młotkowo,
• Rudna, która obejmuje wsie Rudna i Nowa Rudna,
• Stare, obejmująca wsie Stare i Gmurowo,
• Tłukomy,
• Wysoka,
• Wysoczka,
• Wysoka Mała obejmująca wsie Wysoka Mała i Wysoka Wielka,
• jednostka pomocnicza przy Osiedlu Tadeusza Kościuszki w mieście Wysoka
• jednostka pomocnicza przy Osiedlu Gen. Świerczewskiego w mieście Wysoka

Liczba gospodarstw domowych - 1. 654

Ilość gospodarstw rolnych w gminie - 413 szt.