Burmistrz - Artur Kłysz
telefon: (67) 287 10 44 
mobile 798 608 401 

burmistrz@gminawysoka.pl 

42 lata, żonaty, szczęśliwy ojciec córki i syna. Wykształcenie wyższe, absolwent wydziału historycznego o specjalności nauczycielskiej oraz historii kultury materialnej Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Skończył studia podyplomowe z Informatyki (2003 r.), techniki (2008 r.) oraz zarządzania oświatą (2015 r.). Wiceprezes Oddziału ZNP w Wysokiej i Społeczny Inspektor Pracy. Działacz na rzecz lokalnej społeczności, inicjator imprez sportowych i kulturalnych a także akcji charytatywnych. Założyciel i wiceprezes Stowarzyszenia Aktywni dla Miasta i Gminy Wysoka. Od 2014 roku objął funkcję przewodniczącego Rady Sołeckiej w Wysokiej.