Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Wysoka

Poniżej przedstawiamy Państwu projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wysoka