HARMONOGRAM ZEBRAŃ WIEJSKICH

na terenie miasta i gminy Wysoka w 2015 r.

TERMIN ZEBRANIA GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE

27.02.2015 r.

godz. 18.00

TŁUKOMY

świetlica wiejska

2.03.2015 r.

godz. 11.00

WYSOCZKA

Świetlica wiejska

02.03.2015 r.

godz. 19.00

JEZIORKI

KOSZTOWSKIE

Świetlica RSP „Zgoda”

04.03.2015 r.

godz. 18.00

CZAJCZE

Szkoła Podstawowa w Czajczu

05.03.2015 r.

godz. 18.00

WYSOKA MAŁA

Świetlica wiejska

06.03.2015 r. godz. 18.00

 

RUDNA

Świetlica wiejska

09.03.2015 r.

godz. 19.00

STARE

świetlica OSP

10.03.2015 r.

godz. 18.00

MOŚCISKA

Szkoła Podstawowa w Mościskach

11.03.2015 r.

godz. 18.00

KIJASZKOWO

świetlica wiejska

12.03.2015 r.

godz. 18.00

MŁOTKOWO

Świetlica wiejska

13.03.2015 r.

godz. 19.00

BĄDECZ

Świetlica wiejska

16.03.2015 r.

godz. 18.00

WYSOKA

Klub Pokusa

Proponowany porządek zebrania wiejskiego

w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej

1. Sprawy organizacyjne:

 • a) otwarcie zebrania,

 • b) stwierdzenie quorum na podstawie listy obecności,

 • c) wybór przewodniczącego zebrania,

 • d) przyjęcie porządku zebrania wiejskiego.

 1. Informacja sołtysa o swojej działalności za 2014 r.

 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej:

 • a) zgłaszanie członków Komisji Skrutacyjnej.

 1. Przeprowadzenie wyboru Sołtysa:

 • a) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

 • b) prezentacja (wystąpienia) kandydatów,

 • c) przedstawienie zasad głosowania,

 • d) przeprowadzenie tajnego głosowania,

 • e) ustalenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

 1. Przeprowadzenie wyboru Rady Sołeckiej,

 • a) ustalenie liczby członków Rady Sołeckiej,

 • b) przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

 • c) przedstawienie zasad głosowania,

 • d) przeprowadzenie głosowania tajnego,

 • e) ustalenie wyników głosowania oraz sporządzenie protokółu o wynikach wyborów.

 1. Wolne wnioski.

 2. Zakończenie zebrania

Burmistrz MiG Wysoka

/-/ Marek Madej