INFORMACJA

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, iż zakończono przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wysoka Mała, gm. Wysoka. Inwestycja została dofinansowana ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 129.000,00 zł, łączny koszt zadania wyniósł 156.356,62 zł.