HARMONOGRAM

ZEBRAŃ WIEJSKICH w 2014 r.

TERMIN ZEBRANIA GODZ.

MIEJSCOWOŚĆ

MIEJSCE

20.02.2014r.

godz. 17.00

WYSOCZKA

Świetlica wiejska

20.02.2014r.

godz. 19. 00

CZAJCZE

Świetlica wiejska

21.02.2014r.

godz. 17.00

STARE

świetlica OSP

24.02.2014r.

godz. 19.00

MŁOTKOWO

Świetlica wiejska

24.02.2014r.

godz. 17.00

JEZIORKI KOSZT.

Świetlica wiejska

25.02.2014r.

godz. 19.00

WYSOKA MAŁA

Świetlica wiejska

25.02.2014r.

godz. 17.00

RUDNA

Świetlica wiejska

26.02.2014r.

godz. 19.00

BĄDECZ

Świetlica wiejska

27.02.2014r.

godz. 18.30

WYSOKA

Klub Pokusa

28.02.2014r.

godz. 17.00

TŁUKOMY

świetlica wiejska

28.02.2014r.

godz. 19.00

KIJASZKOWO

świetlica wiejska

03.03.2014r.

godz. 19.00

MOŚCISKA

Świetlica wiejska