Wysoka, 24.01.2013r.

Informacja o zmianach dotyczących obowiązku meldunkowego

Od 1 stycznia 2013 r. tytułem ustawy z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) zniesiono niektóre zapisy dotyczące obowiązku meldunkowego. Wprowadzono szereg ułatwień m. in.:

1. wprowadzono możliwość automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu (nie trzeba najpierw wymeldować się w jednym urzędzie, aby w drugim urzędzie dokonać zameldowania);

2. wprowadzono możliwość dopełnienia obowiązku meldunkowego
przez pełnomocnika;

3. odstąpiono od konieczności zgłaszania przy dopełnieniu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania książeczki wojskowej;

4. zniesiono obowiązek zameldowania obywateli polskich oraz obywateli UE, obywateli państw EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;

5. zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów i turystów;

6. zlikwidowano obowiązek właścicieli, dozorców i administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

7. wydłużono termin na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

8. wydłużono okresy wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.