obrazek

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wysokiej informuje, że w terminie od 01.04.2013  do dnia 05.05.2013 r. prowadzi nabór uczestników do projektu "Lepsza przyszłość - program aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt skierowany jest do osób nieaktywnych zawodowo i/lub bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, będących w wieku aktywności zawodowej.

W ramach projektu przewidziane są między innymi:

.         Indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym oraz psychologiem

.         Szkolenia z zakresu obsługi komputera oraz sieci Internet

.         Kurs Prawa jazdy kat. B

.         Kursy zawodowe (m.in.: kurs koparko-ładowarki, spawacz, szwaczka, obsługa kas fiskalnych)

.         Piknik rodzinny dla uczestników projektu

Informacji udziela: Kierownik MGOPS Wysoka (biuro nr 14) oraz Pracownicy socjalni (biuro nr 10), ul. Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21,89-320 Wysoka, nr tel. 67 2871614 lub 672871004 w.41

Serdecznie zapraszamy!!!