Lp.

 

Wyszczególnienie

2004 r.

2005 r.

2006 r.

2007 r.

2008 r.

2009 r.

2010 r.

2011 r.

1.

Liczba ludności ogółem

               w tym miasto

7023

2830

7037

2839

6962

2795

6912

2771

6924

2784

6919

2780

6927

2791

6872

2754

2.

Ludność wg płci:

- kobiety

- mężczyźni

 

3481

3542

 

3479

3558

 

3438

3524

 

3404

3508

 

3407

3517

 

3422

3497

 

3424

3503

 

3403

3469

3.

Struktura wiekowa:

-          wiek produkcyjny

-          wiek poprodukcyjny

-          wiek przedprodukcyjny

 

4374

754

1895

 

4437

744

1856

 

4416

733

1813

 

4453

726

1733

 

4517

725

1682

 

4527

749

1643

 

4524

790

1613

 

4391

817

1664

4.

Przyrost naturalny:

-          urodzenia

-          zgony

-          przyrost naturalny

 

88

58

+30

 

93

53

+40

 

94

71

+23

 

91

60

+31

 

95

67

+28

 

96

59

+37

 

98

47

+51

 

86

45

+41

5.

Liczba podmiotów gospodarczych:

w tym zarejestrowanych w danym roku

205

24

208

40

 

196

23

200

31

208

39

225

41

235

37

223

35