Zamknij okno Drukuj dokument

O G Ł O S Z E N I E

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej informuje, że zgodnie z art. 90m ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256, poz.2572) wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego  roku szkolnego.

Składając wniosek o stypendium do wypełnionego formularza należy dołączyć: dokumenty potwierdzające uzyskane dochody wszystkich członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, na przykład: zasiłek rodzinny + dodatki, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna, dochody netto z miejsca pracy, dochody z działalności gospodarczej, dochody z gospodarstwa rolnego (przyjmuje się, że 1 h przeliczeniowy  = 207,00 zł), renta, emerytura oraz zaświadczenie o osiągniętych dochodach z innych źródeł. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie może być wyższa od  kwoty 351 zł netto.

Formularze wniosków na stypendium można otrzymać w każdej placówce szkolnej oraz w urzędzie.

            Kompletnie wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy składać                                  

w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, biuro nr 24- II piętro.

 

Załączniki

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego Rok szkolny 2010/2011 (43.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Jadwiga Depta
Data utworzenia:2010-07-26 09:29:41
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2010-07-31 09:29:02
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2010-07-31 09:32:48
Ostatnia zmiana:2010-07-31 09:34:32
Ilość wyświetleń:2994