Katalog usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy Wysoka:

- podział według stanowisk pracy

- podział według tematów

 

Zarządzenie Nr 47 w sprawie Katalogu Usług świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej oraz sposobu monitorowania i dokonywania zmian w kartach usług