Zamknij okno Drukuj dokument

 

 

Zawiadamiam, że wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji  Rozwoju Gospodarczego i Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego odbędzie się w dniu 21 marca 2018 r. tj. środa o godz. 14.00,  w sali nr 17, I piętro, w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Powstańców Wielkopolskich  20/21.

 

Porządek posiedzenia:

1.    Sprawy organizacyjne:

a)    powitanie członków komisji i zaproszonych gości,

b)    stwierdzenie quorum,

c)    przyjęcie porządku posiedzenia.       

2.    Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach:

a) podziału Miasta i Gminy Wysoka na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych – (Projekt uchwały nr 1 )

 b) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Wysoka w 2018 r. – (Projekt uchwały nr 2 )

 c) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Wysoka – (Projekty uchwał nr 3 i Projekt uchwały 4 )

 d) zmian w budżecie miasta i gminy na 2018 rok – (Projekt uchwały nr 5)

 e) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2018 -2030 -  (Projekt uchwały nr 6)

f) zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii dla Miasta i Gminy Wysoka na rok 2018.  – (Projekt uchwały nr 7 )

g) sposobu i terminów ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki środków obrotowych dokonywanych przez samorządowy zakład budżetowy -  Zakład Gospodarki Komunalnej w Wysokiej oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat do budżetu. – (Projekt uchwały nr 8 )

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4.    Dyskusja i wolne wnioski.

 

Przewodnicząca Komisji

                Oświaty, Kultury,

                 Spraw Socjalnych  Porządku Publicznego

                                                                                                             

 (-)  Emilia Dembińska 

Przewodniczący Komisji  

Rolnictwa, Leśnictwa

i Ochrony Środowiska

 (-)  Marek   Jóźwina

                                                                                                                          

 

 Przewodniczący Komisji

 Rozwoju Gospodarczego

 (-)  Wiesław Guźniczak

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2018-03-16 21:37:13
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2018-03-16 21:40:01
Ostatnia zmiana:2018-03-16 21:47:50
Ilość wyświetleń:536