Zamknij okno Drukuj dokument

STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE

Miasto i Gmina Wysoka jest członkiem następujących Stowarzyszeń:

 1. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu – na mocy uchwały nr XV/84/91 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 15 listopada 1991 r.

  Gmina Wysoka jest reprezentowana w stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela w osobie Pana Marka Madeja – Burmistrza Miasta i Gminy - na podstawie uchwały nr III/14/98 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 listopada 1998 r.

 2. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – na mocy uchwały Nr III/33/94 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 9 września 1994 r.

  Gmina Wysoka jest reprezentowana w stowarzyszeniu za pośrednictwem przedstawiciela w osobie Pana Marka Madeja – Burmistrza Miasta i Gminy – na mocy uchwały nr IV/18/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2015 r. W przypadku braku możliwości reprezentowania Gminy Wysoka przez Pana Marka Madeja, przedstawicielem Gminy będzie Pani Halina Borowczyk – Sekretarz Miasta i Gminy Wysoka.

 3. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich - na mocy uchwały nr XIII/102/99 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 28 września 1999 r.

  Gmina Wysoka jest reprezentowana w stowarzyszeniu za pośrednictwem dwóch przedstawicieli w osobach:

  - Pana Marka Madeja – Burmistrza Miasta i Gminy,

  - Pani Emilii Dembińskiej – Radnej Miasta i Gminy,

  na mocy uchwały nr IV/19/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2015 roku.

 4. Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią” na mocy uchwały nr XII/73/2007 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 grudnia 2007 r.

Gmina Wysoka jest reprezentowana w stowarzyszeniu za pośrednictwem dwóch przedstawicieli w osobach:

- Pana Marka Madeja – Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka,

- Pana Henryka Stańczyka – Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wysoka.

na mocy uchwały nr IV/20/2015 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 stycznia 2015 roku.

 

Miasto i Gmina Wysoka jest członkiem następujących Związków Międzygminnych:

 1. Związek Międzygminny – „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” – na mocy Uchwały nr XX/137/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 czerwca 2012 r.

– statut Związku został przyjęty uchwałą nr XX/138/2012 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 27 czerwca 2012 r.

Zgodnie z zapisami statutu: „Organem stanowiącym i kontrolnym Związku jest Zgromadzenie Związku.

W skład Zgromadzenia wchodzą wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) jako ustawowi przedstawiciele uczestników Związku.”

„Na wniosek organu wykonawczego gminy, będącej uczestnikiem Związku, właściwa rada gminy może udzielić stałego pełnomocnictwa zastępcy wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub radnemu do reprezentowania gminy w Zgromadzeniu”

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2007-12-05 13:51:12
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2007-12-05 13:51:42
Ostatnia zmiana:2015-02-06 10:10:50
Ilość wyświetleń:12989