Zamknij okno Drukuj dokument

Zarządzenie BMiG Wysoka w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej

ZARZĄDZENIE NR 125/2012

BURMISTRZA MIASTA I GMINY WYSOKA

z dnia 12 kwietnia 2012r.

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej

 

 

            Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje:

 

 

            § 1. Nadaję Urzędowi Miasta i Gminy w Wysokiej Regulamin Organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

            § 2. Traci moc Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej nadany Uchwałą Nr XXXV/255/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 18 maja 2011r.

 

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wysoka

Marek Madej

 

 

 

Załączniki

01. Regulamin Organizacyjny UMiG Wysoka (427.3kB)    
02. Załącznik Nr 1 do Regulaminu - Schemat organizacyjny urzędu (372.1kB)    
03. Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Zasady podpisywania pism (202.3kB)    
04. Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Kontrola wewnętrzna (261.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2012-05-24 07:00:41
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2012-05-24 07:03:19
Ostatnia zmiana:2012-05-24 07:03:34
Ilość wyświetleń:13434