Interpelacje i zapytania radnych

Data wpływu

Interpeacja/zapytanie    

Radny/Radna

Treść  

Odpowiedź

18.08.2021

Interpelacja nr 143        

(zweryfikowania  wybudowanego obiektu boiska sportowego w Kijaszkowie pod wzg. wymogów bezpieczeństwa)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

04.08.2021

Interpelacja nr 142        

(dot. odkrzaczenia drogi gruntowej gminnej Czajcze - Tłukomy)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

28.07.2021

Interpelacja nr 141        

(dot. złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej”)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.07.2021

Interpelacja nr 140        

(dot. wyegzekwowania przez Gminę zobowiązań  wynikających z zawartej umowy od wykonawcy  dot.  składowiska odpadów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.07.2021

Interpelacja nr 139        

(dot. publkacji protokołów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

24.06.2021

Interpelacja nr 138        

(dot. udzielenia informacji w spr. płukania sieci wodociągowdot. propozycji zmiany uchwały Rady Miasta i Gminy Wysoka nr XXXVIII/189/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Miasta i Gminy Wysokaej)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

16.06.2021

Interpelacja nr 137        

(Dot. opublikowania w BIP zmian, statutu Miasta i Gminy Wysoka, Statutów Sołectw, Statutów Osiedla Kościuszki i Słoneczna)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.04.2021

Interpelacja nr 136        

(Uzupełnienia i publikowania na bieżąco wyników imiennych głosowań Radnych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

11.05.2021

Interpelacja nr 135        

(Dot. udzielenia kompletnej informacji w spr. stopnia zaawansowania realizacji zadań remontowo-inwestycyjnych ujętych w budżecie miasta i gminy na 2021)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.04.2021

Interpelacja nr 134        

(dot. udzielenia informacji w spr. płukania sieci wodociągowej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

15.03.2021

Interpelacja nr 133        

(Dot.  przygotowania informacji w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

03.03.2021

Interpelacja nr 132        

(dot. usunięcia z pobocza drogi gruntowej Wysoka – Gmurowo kręgów betonowych i śmieci)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.02.2021

Interpelacja nr 131        

( odpowiedzi na zapytania i interpelacje)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

Odpowiedź

22.02.2021

Interpelacja nr 130        

( dot. wyznaczenia stanowisk postojowych przy boisku sportowym „GLKS Wysoka” lub zamontowania znaku zakazu parkowania samochodów ciężarowych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

09.02.2021

Interpelacja nr 129        

( dot. przeglądu sieci wodociągowej, przeglądu wodnych zbiorników ppoż)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2021

Interpelacja nr 128        

( dot. usunięcia słupa teletechnicznego i kabli na wjeździe  w m. Stare)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2021

Interpelacja nr 127        

( Dot. dot. usunięcia śmieci na drodze w Góry Wysockie i oznakowanie  zakazem miejsca)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

27.01.2021

Interpelacja nr 126        

( Dot. dot. uzupełnienia elementu progu zwalniającego – ul. Słoneczna w Wysokiej.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.10.2020

Interpelacja nr 125        

( Dot. Usunięcia pnia pozostałego z powalonego drzewa w Bądeczu, Wyeliminowania zrzutu ścieków do rowu przydrożnego w Bądeczu, Usunięcia błota przydrożnego z pobocza drogi w Bądeczu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedż II

20.10.2020

Interpelacja nr 124        

( Dot.  publikacji materiałow budżetowych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.08.2020

Interpelacja nr 123        

( Dot. przekazania kserokopii faktury zakupu urządzenia do dezynfekcji )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.08.2020

Interpelacja nr 122        

( Dot. przyłączenia się do interpelacji Radnej E. Dembińskiej dot. propozycji podziału działki gminnej nr 16 w Sędzińcu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.08.2020

Interpelacja nr 121

( Dot.  naprawy urządzeń na placu zabaw przy ul. Kościelnej w Wysokiej.)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

22.08.2020

Interpelacja nr 120

( Dot.  przycięcia drzew i krzewów przy ul. Kościelnej i Szkolnej)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

21.08.2020

Interpelacja nr 119

( Dot.  podziału geodezyjnego działki)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2020

Interpelacja nr 118

( Dot. zabezpieczenia i sprzątnięcia pomieszczeń po szkole)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2020

Interpelacja nr 117

( Dot.  uzupełnienia matariałow)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

21.08.2020

Interpelacja nr 116

( Dot.  wyjazdu nauczycieli, zabezpieczenia szkół, wydatki na obiekty szkolne)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

12.08.2020

Interpelacja nr 115

( Dot.  nabycia działki do zasobu komunalnego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

05.08.2020

Interpelacja nr 114

( Dot.  oświetlenia wiejskiego w rejonie działania radnego)

Edmund Fonferek

Interpelacja

Odpowiedź

20.07.2020

Interpelacja nr 113

( Dot.  przycięcia drzew)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź II

01.07.2020

Interpelacja nr 112

(Dot.  utrzymania czystości oraz pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Miasta i Gminy Wysoka)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

01.07.2020

Interpelacja nr 111

(Dot.  wycięcia suchych uszkodzonych topoli przy drodze Wysoka Wielka – Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

26.06.2020

Interpelacja nr 110

(dot. uzyskania dokuemntacj w sprawie zamiany i przekazania gruntów)

Emila Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

24.06.2020

Interpelacja nr 109

(dot. zamontowania lamp ulicznych)

Edmund Fonferek

Interpelacja

Odpowiedź

18.06.2020

Interpelacja nr 108

(dot. budowy chodnika przy drodze powaitowej)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

15.06.2020

Interpelacja nr 107

(przejścia dla pieszych rejon ul. Pocztowej w Wysokiej i  realizacji pozostałego zakresu prac  przez WZDW w Poznaniu.)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

29.05.2020

Interpelacja nr 106

(Dot.  podłączenia z linii energetycznej zasilania kablowego dla podświetlenia krzyża przy ul. Walentego, w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

29.05.2020

Interpelacja nr 105

( dot.   wniosku rolników w sprawie oznaczenia drogi)

Jan Ciołek

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

25.05.2020

Interpelacja nr 104

( dot. .  uzupełniania i publikowania w BIP )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 103

( dot. uwzględnienia w najbliższych  zmianach w budżecie na 2020 r. 2 zadań inwestycyjnych )

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 102

( dot.  przekazania samochodu strażackiego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

25.04.2020

Interpelacja nr 101

( dot. zabezpieczenia niebezpiecznego wykopu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 100

( dot.  wyeliminowania zrzutu ścieków)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 99

( dot. pisma w sprawie wykupu działki)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

18.05.2020

Interpelacja nr 98

( dot. kanalizacji deszczowej na ul. Świ. Walentego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

25.04.2020

Interpelacja nr 97

( dot.  zmiany MPZP Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 96

( dot. wytyczenia drogi gminnej słupkami „pas drogowy”)

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 95

( dot. uprządkowania alei topolowej przy drodze gminnej Wysoka – Stare)

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 94

( dot. remontu drogi gminnej Wysoka – Stare)

Stanisław Grzybowski

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 93

( dot. wycięcia suchych drzew i przycięcia gałęzi przy drodze gminnej)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 92

( dot. naprawy drogi gminnej w Mościskach)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

24.02.2020

Interpelacja nr 91

( dot. przekazania kopii ekspertyzy dachu  świetlicy wiejskiej)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

21.02.2020

Interpelacja nr 90

( dot. zakupu wozu asenizacyjnego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wysokiej)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

21.02.2020

Interpelacja nr 89

( dot. złożenia wniosku dot. Otwartych Stref Aktywności)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

10.02.2020

Interpelacja nr 88

( dot. zamieszczania informacji)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

29.01.2020

Interpelacja nr 87

( dot. zakupu samochodu do wywozu nieczystości)

Henryk Stańćzyk

Interpelacja

Odpowiedź

28.01.2020

Interpelacja nr 86

( dot. wskazania terminu wycinki drzewa)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

28.01.2020

Interpelacja nr 85

( dot. szczegółowych informacji kosztów naprawy samochodu asenizacyjnego)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

20.01.2020

Interpelacja nr 84

( dot. Udzielenia odpowiedzi w sprawie prawa i zasad korzystania przez młodzież (dzieci) z zajęć realizowanych w świetlicy socjoterapeutycznej w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

17.01.2020

Interpelacja nr 83

( dot. wykonania przejścia dla pieszych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

17.01.2020

Interpelacja nr 82

( dot.  przycinki drzew)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

30.12.2019

Interpelacja nr 81

(dot. zwiększenia bezpieczeństwa na wyjeździe z parkingu  przy sali sportowej w Czajczu )

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

30.12.2019

Interpelacja nr 80

(dot.  montażu lampy przy przystanku w Czajczu )

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

30.12.2019

Interpelacja nr 79

(dot. odtworzenia granicy drogi i rowów w Czajczu)

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

18.12.2019

Interpelacja nr 78

(dot.  zmiany organizacji ruchu ulica ogrodowa)

Joanna Siodła

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 77

(dot.  przystanku PKS w Bądeczu)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 76

(dot.  usunięcia suchej naderwanej gałęzi z drzewa rosnącego  przy drodze 190 )

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 75

(dot.  przystanku PKS w Bądeczu)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 74

(dot. realizacji zadań z funduszu sołeckiego w miejscowości Bądecz )

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 73

(dot.  realziacji zadań remontowych dróg)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Interpelacja nr 72

(dot.  wycinki drzew przy drodze nr 190)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

09.12.2019

Zapytanie nr 71

(dot.  zakupu wozu strażackiego dla OSP Wysoka)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

04.12.2019

Interpelacja nr 70

(dot.  zabezpicenia hali sportowej przed gołębiami)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

04.12.2019

Interpelacja nr 69

(dot.  utworzenia Pogotowia Stomatologicznego)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

04.12 .2019

Interpelacja nr 68

(dot.  utworzenia Poradni Okulistycznej)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

14.11.2019

Interpelacja nr 67

(dot.  zakończenia koncepracji odwodneinia zakrętu)

Magdalena Piszczek

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 66

(dot.  naprawy uszkodzonej pokrywy studzienki  przy ul. Kościelnej)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 65

(dot. konserwacji oraz uporządkowania terenu placu zabaw, przy ul. Kościelnej)

Bartłomiej Noculak

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 64

(dot. zakupienie banera do promocji gminy)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 63

(dot. organizacji  „Mikołaja” dla dzieci we wsi Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 62

(dot. uzupełnienia ubytków w nawierzchni dróg na terenie wsi Bądecz )

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 61

(dot. usunięcia przewróconego drzewa  w Bądeczu)

Emilia Dembińska

Interpelacja

Odpowiedź

01.10.2019

Interpelacja nr 60

(dot. przecieku dachu na świetlicy wiejskiej w Czajczu)

Marek Jóźwina

Interpelacja

Odpowiedź

27.09.2019

Interpelacja nr 59

(dot. ustawienia wiaty przystankowej przy ul. Stzreleckiej)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

Odpowiedź

27.09.2019

Interpelacja nr 58

(dot. ujęcia w planie finansowym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Poznań zadań  do wykonania w m. Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.08.2019

Interpelacja nr 57

(dot. zwiększenia środków finansowych dla sołectw z otrzymanego od Wojewody Wielkopolskiego zwrotu środków finansowych)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

16.09.2019

Interpelacja nr 56

(dot. udzielenia informacji o podjętych  działaniach w zakresie wykonywania uchwał  w spr. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

28.08.2019

Interpelacja nr 55

(przekształcenie prawa wieczystego użytkowania)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

28.08.2019

Interpelacja nr 54

(zabezpieczenie pustostanu w budynku OUK)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

 Odpowiedź

09.09.2019

Interpelacja nr 53

(Czy wieś Kostrzynek może przystąpić do projektu Pięknieje Wielkopolska Wieś)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2019

Interpelacja nr 52

(projektu kanalizy i wodociągu dla wsi Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2019

Interpelacja nr 51

(wywozu galęzi ze wsi Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

09.09.2019

Interpelacja nr 50

(odwodnienia wsi Mościska)

Grażyna Wrzaszczak

Interpelacja

Odpowiedź

19.08.2019

Interpelacja nr 49

(dotyczy udzielenia odpowiedzi na zapytania mieszkańców)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź 1

Odpowiedź 2

Odpowiedź 3
Odpowiedż 4

19.08.2019

Interpelacja nr 48

(dotyczy publikacji wykazów głosowań)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.08.2019

Interpelacja nr 47

(dotyczy udzielenia odpowiedzi na wnioski z zebrań wiejskich)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

19.08.2019

Interpelacja nr 46

(dotyczy publikacji zarządzeń)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

07.08.2019

Interpelacja nr 45

(dotyczy propozycji zmiany ruchu drogowego na ulicy Słonecznej)

Krzysztof Kowalski

Interpelacja

Odpowiedź

06.08.2019

Interpelacja nr 44

(dotyczy remontu i naprawy obeliska - pomnika w Górach Wysockich)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

31.07.2019

Interpelacja nr 43

(dotyczy zmiany uchwały w MPZP Miasta Wysoka)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.07.2019

Interpelacja nr 42

(dotyczy zmiany organizacji ruchu na ulicy Świetego Walentego w Wysokiej)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.07.2019

Interpelacja nr 41

(dotyczy zapytania o wymiar godzin w arkuszu organizacyjnym Szkoły Podstawowej w Bądeczu)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

22.07.2019

Interpelacja nr 40

(dotyczy rekultywacji składowisk aodpadów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź

Uzupełnienie

10.07.2019

Interpelacja nr 38

(dotyczy zmiany uchwały w sprawie okreslenia ilości godzin dla pedagodów, psychologów, logopedów)

Henryk Stańczyk

Interpelacja

Odpowiedź