Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

USC/6 - Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

KARTA USŁUGI – wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Sprawa prowadzona prze: Urząd Stanu Cywilnego

Karta Usług nr USC/6

 

Podstawa prawna:

Art. 104 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224)

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

- podanie  wraz z opłatą skarbową,

- oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego oraz jego tłumaczenie  na język polski przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula albo oryginał wielojęzycznego odpisu aktu stanu cywilnego,

- dowód osobisty lub paszport (do wglądu);

- oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa (w przypadku wpisywania aktu małżeństwa, gdy danych takich nie ma w oryginale odpisu aktu stanu cywilnego).

Opłaty:

- za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji – opłata skarbowa 50,00 zł

- za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek – opłata skarbowa 39,00 zł

W kasie tut. UMiG w godzinach od 730 do 1430  lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka BS Wysoka Nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.

W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie dokonanej operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

Godziny pracy:

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy, Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

Kontakt:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,

adres e-mail: usc@gminawysoka.pl

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni.

W przypadku konieczności przedłużenia terminu załatwienia sprawy strona otrzymuje pisemne zawiadomienie o przyczynie jego wydłużenia.

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem Kierownika USC w Wysokiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji odmawiającej transkrypcji aktu.

Do w/w terminu nie wlicza się dnia doręczenia decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta), ostatnim dniem złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni. O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).

Inne informacje:

Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji, która polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego zarówno językowo, jak i formalnie, bez żadnej ingerencji w pisownię imion i nazwisk osób wskazanych w zagranicznym dokumencie stanu cywilnego. Transkrypcji podlega dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego i ma moc dokumentu urzędowego, jest wydany przez właściwy organ oraz nie budzi wątpliwości co do autentyczności. Wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego o dokonanie transkrypcji może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon. Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze sporządzony na terytorium RP i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL. Transkrypcja może być również dokonana z urzędu. Na wniosek osoby, której akt dotyczy (jeżeli jest on obywatelem polskim i posługuje się również  aktami stanu cywilnego sporządzonymi w RP, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

Jeżeli akt zagraniczny nie zawiera wszystkich danych, które powinny znaleźć się w polskim akcie stanu cywilnego, akt taki można uzupełnić na wniosek zainteresowanej strony. Błędy zawarte w akcie stanu cywilnego można również sprostować na wniosek strony. Jeżeli uzupełnienie lub sprostowanie ma być dokonane na podstawie polskiego dokumentu stanu cywilnego, nie trzeba go dołączać do wniosku, jeżeli zaś na podstawie zagranicznych - należy dołączyć do wniosku zagraniczny dokument stanu cywilnego, jeżeli w państwie wystawienia jest on uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawierają one dane, które podlegają sprostowaniu lub uzupełnieniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych.

Załączniki

1. US6 Wpisywanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (176.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2. Wniosek o wpisanie aktu zagranicznego urodzenia lub zgonu do rejestru stanu cywilnego (62.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3. Wniosek o wpisanie AM sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego (99.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-05-22 05:19:59
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-05-22 05:44:19
Ostatnia zmiana:2019-05-22 05:44:26
Ilość wyświetleń:303

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij