Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

         KARTA USŁUGI – SPROSTOWANIE, UZUPEŁNIENIE LUB ODTWORZENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Sprawa prowadzona przez: Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr USC/5

 

Podstawa prawna:

Art. 35 (sprostowanie aktu stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego), art. 37 (uzupełnienie aktu, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych), ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224), art. 99, 109-113 i 133 (odtworzenie treści aktu stanu cywilnego), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

1) wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego ,   i/lub uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego albo o odtworzenie treści aktu stanu cywilnegozałączniki:

a) jeżeli sprostowanie lub uzupełnienie ma być dokonane na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego – dokument, który w państwie wystawienia jest uznawany za dokument stanu cywilnego lub inny dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny, wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, jeżeli zawiera dane, które podlegają sprostowaniu, stwierdzają zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych,

b) jeżeli sprostowanie ma być dokonane na podstawie materiałów archiwalnych – uwierzytelniony odpis lub wypis, lub uwierzytelnioną reprodukcję tych materiałów;

c) w przypadku odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju:

- zaświadczenie z USC, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zaginięcie księgi,

- dokument potwierdzający fakt sporządzenia aktu stanu cywilnego (odpis zaginionego lub zniszczonego aktu)

- posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie);

d) w przypadku odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą:

- dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelniona kopia oraz oryginał urzędowego tłumaczenia w/w dokumentu dokonanego przez polskiego konsula lub tłumacza przysięgłego.

2) dowód osobisty (do wglądu)

3) oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej

Opłaty:

- opłata skarbowa za odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania, uzupełnienia lub odtworzenia dokonanego na wniosek – 39,00 zł w kasie tut. UMiG w godzinach od 730 do 1430 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka w BS Wysoka Nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.

W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie dokonanej operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

Godziny pracy:

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

Kontakt:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,

adres e-mail: usc@gminawysoka.pl

Termin załatwienia sprawy:

Do 30 dni

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmawiającej sprostowania, uzupełnienia lub odtworzenia treści aktu stanu cywilnego,  odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Do terminu tego nie wlicza się dnia doręczenia decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta), ostatnim dniem złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni. O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).

Inne informacje:

Wnioskodawcą w niniejszej sprawie może być:

- osoba, której akt dotyczy lub jej przedstawiciel ustawowy,

- osoba mająca w tym interes prawny,

- prokurator.

Akt stanu cywilnego , który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych rejestracji stanu cywilnego lub innymi aktami stanu cywilnego, o ile stwierdzają one zdarzenie wcześniejsze i dotyczą tej samej osoby lub jej wstępnych, albo z zagranicznymi dokumentami stanu cywilnego, podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.

Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził, na podstawie innych aktów stanu cywilnego, akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego prowadzonych dla tego aktu i innych dokumentów  mających wpływ na stan cywilny a stwierdzających zdarzenie wcześniejsze i dotyczących tej samej osoby.

Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego w kraju dokonuje się w przypadku zaginięcia lub zniszczenia całości lub części księgi stanu cywilnego.

Odtworzenia treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą dokonuje się w przypadku, gdy uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami. Wniosek o odtworzenie treści aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego, a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.

Po dokonaniu sprostowania, uzupełnienia lub odtworzenia aktu, wydaje się odpis zupełny aktu.

Załączniki

wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego (13.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (12.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego (12.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-05-08 10:34:49
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-05-08 10:38:41
Ostatnia zmiana:2019-05-08 10:38:55
Ilość wyświetleń:255

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij