Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Wydawanie odpisów aktów urzędu stanu cywilnego

 

KARTA USŁUGI – WYDAWANIE ODPISOW AKTÓW STANU CYWILNEGO

 

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Sprawa prowadzona przez: Urząd Stanu Cywilnego

Karta usług nr USC/4

 

Podstawa prawna:

Art. 44 – 48 oraz art. 125 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2224),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

Opłaty:

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego - opłata skarbowa 22,00 zł.

- odpis zupełny aktu stanu cywilnego- opłata skarbowa 33,00 zł.

w kasie tut. UMiG w godzinach od 730do 1430 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka BS Wysoka Nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.

W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie dokonanej operacji bankowej.

Nie podlega opłacie skarbowej:

1) wydanie zaświadczenia w sprawach:

a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i poborowych odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,

c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej i przepisów o zatrudnieniu socjalnym,

d) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji wojskowej,

e) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,

f) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,

g) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

h) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

2) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego;

3) dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę imienia (imion) oraz nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także zstępnych i małżonków tych osób;

2. Jeżeli akt, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyty w innej sprawie niż wymieniona w pkt 1, wydanie tego aktu podlega opłacie skarbowej. (podstawa prawna z art. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zmianami).

3. Zwolnione z opłaty skarbowej są odpisy skrócone wydawane w sprawach dokumentów stwierdzających tożsamość.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

Godziny pracy:

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

Kontakt:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,

adres e-mail: usc@gminawysoka.pl

Termin załatwienia sprawy:

Jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w rejestrze stanu cywilnego – odpis wydaje się niezwłocznie; jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w księdze stanu cywilnego przechowywanej przez tut. Urząd Stanu Cywilnego – odpis wydaje się nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia wniosku; jeżeli akt stanu cywilnego znajduje się w księdze stanu cywilnego przechowywanej w innym Urzędzie Stanu Cywilnego – odpis wydaje się nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji odmawiającej wydania odpisu za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Do terminu tego nie wlicza się dnia doręczenia decyzji. Jeżeli koniec 14 dniowego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziele i święta), ostatnim dniem złożenia odwołania jest najbliższy dzień powszedni. O zachowaniu terminu decyduje termin złożenia odwołania w urzędzie, a jeżeli zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, decyduje data nadania (stempla pocztowego).

Inne informacje:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Odpis aktu stanu cywilnego mogą zostać wydane, na wniosek, w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Odpis stanu cywilnego wydaje się osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

Załączniki

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (1) (15.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego (kilka) (16.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-05-08 10:19:17
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-05-08 10:20:53
Ostatnia zmiana:2019-05-08 10:31:32
Ilość wyświetleń:266

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij