Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

KARTA USŁUGI – ŚLUB CYWILNY

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Sprawa prowadzona przez: Urząd Stanu Cywilnego

Karta Usług: nr USC/2

 

Podstawa prawna:

Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2017. 682 ze zmianami),

Art. 13 ust. 1, art. 15, art. 76-80 i art. 84-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2018. 2224),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami).

Wymagane dokumenty:

                                                                     

- dowód osobisty (do wglądu)

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa wydane przez sąd rodzinny i opiekuńczy, jeżeli kobieta nie ukończyła 18 roku życia ale ukończyła 16 rok życia,

- w przypadku braku aktów stanu cywilnego sporządzonych w Rzeczypospolitej Polskiej  przez obywatela polskiego – zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim potwierdzający małżeństwo wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa:

- zapewnienie,

- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, jeżeli na podstawie pozostałych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa;

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba, że na podstawie ustawy Prawo prywatne międzynarodowe jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego,

- dowód tożsamości (paszport, karta stałego pobytu, wiza lub inny dokument uprawniający do pobytu w Polsce) do wglądu.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) albo konsula.

Opłaty:

- sporządzenie zapewnienia jest bezpłatne, za sporządzenie aktu małżeństwa – opłata skarbowa 84,00 zł płatna jest na konto Urzędu, który będzie sporządzał akt małżeństwa. Za akty małżeństwa sporządzane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wysokiej opłata skarbowa płatna jest w kasie tut. UMiG w godzinach od 730 do 1430 lub na konto Urzędu Miasta i Gminy Wysoka  w BS Wysoka Nr 34 8940 0007 0000 0169 2000 0022.

W przypadku korzystania z internetowej obsługi bankowej należy dostarczyć wydrukowane potwierdzenie dokonanej operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

Godziny pracy:

Urząd Stanu Cywilnego czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 700do 1500.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro).

Kontakt:

Urząd Stanu Cywilnego w Wysokiej, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, pokój nr 12 (I piętro)

tel. +48 67 2871004, 2871812 wew. 40, fax +48 67 2871080,

adres e-mail: usc@gminawysoka.pl

Termin załatwienia sprawy:

Akt małżeństwa zostaje sporządzony  najpóźniej w następnym dniu roboczym.

Tryb odwoławczy:

Do sądu rejowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego, w terminie 14 dni od daty doręczenia odmowy przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński

Inne informacje:

Zawarcie małżeństwa następuje przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, wybranym przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo, po upływie miesiąca od złożenia zapewnienia o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa.

Z ważnych powodów Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może wydać zezwolenie na skrócenie miesięcznego okresu oczekiwania.

W dniu zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni oraz pełnoletni świadkowie przedstawiają dokumenty tożsamości.

Jeżeli chociaż jedna w w/w osób nie zna języka polskiego, małżeństwo zawierane jest przy współudziale tłumacza, którego udział zapewniają osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński.

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-05-08 09:00:35
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-05-08 09:01:32
Ostatnia zmiana:2019-05-08 09:01:39
Ilość wyświetleń:620

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij