TYTUŁ KARTY – NAZWA USŁUGI

 

zgoda na użycie hejnału Miasta i Gminy Wysoka

 

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

Sprawa prowadzona przez

Karta Usług nr Or/1

stanowisko ds. organizacyjnych

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 7.01.2019 r. w sprawie ustanowienia hejnału Miasta i Gminy Wysoka

Wymagane dokumenty:

Wniosek zawierający dane osoby wnoszącej

Opłaty:

Nie pobiera się

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat – Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka (pokój nr 26), ePUAP: UMiG_Wysoka/SkrytkaESP

Godziny pracy:

Poniedziałek – Piątek w godz. od 700 - 1500

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Kontakt:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka

Tel. 67 287 10 04

Termin załatwienia sprawy:

Art. 244 §1 KPA bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu 30 dni

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Inne informacje: