Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 Wysoka, dnia 04.02.2020 r. 

RMiG.00021.20.2020

                                                                                                                     

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019.506) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję XX Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.

Sesja odbędzie się w dniu 24 lutego 2020 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

 

Przedkładam porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Stwierdzenie prawomocności obrad.

3.   Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

4.   Wystąpienia gości zaproszonych  wg. wcześniejszych ustaleń.

5.   Informacja o wynagrodzeniach nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka, osiągniętych w roku 2019.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2020 roku - Projekt uchwały nr 1.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie remontu drogi na odcinku Wysoka Mała – Pobórka Mała, Wysoczka - Projekt uchwały nr 2.

8.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  dla Miasta i Gminy Wysoka na 2020 r. - Projekt uchwały nr 3.

9.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2020 rok - Projekt uchwały nr 4.

10.              Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2020- 2030 - Projekt uchwały nr 5.

11.              Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym
z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.

12.              Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

  1. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje  i zapytania radnych, wnioski sołtysów i pozostałych wnioskodawców.

14.              Prezentacja złożonych interpelacji.

15.              Interpelacje i zapytania radnych.

16.              Zapytania i wnioski sołtysów oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.

17.              Wolne wnioski.

18.              Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miasta i Gminy.

19.              Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.

20.              Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.

21.              Zakończenie obrad i zamknięcie XX sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.

 

 

                                                                      Przewodniczący Rady

  Miasta i Gminy

                                                                                    (-) inż. Henryk Stańczyk

 

 

 

Szczegóły porzadku obrad wraz z załącznikami  - http://api.esesja.pl/posiedzenie8/76398

 

Uwaga:

 

1.    Projekty uchwał Rady, które będą przedmiotem obrad, są publikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka: http://bip.gminawysoka.pl/ oraz na aplikacji e-Sesja.

2.    Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta
i Gminy Wysoka
http://bip.gminawysoka.pl/?c=643 jest klauzula informacyjna
o przetwarzaniu danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty".

3.    Odpowiedzi na złożone interpelacje i zapytania Pań i Panów Radnych publikowane są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Wysoka http://bip.gminawysoka.pl/?c=700.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2020-02-18 15:27:21
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2020-02-18 15:30:38
Ostatnia zmiana:2020-02-18 15:30:43
Ilość wyświetleń:40
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij