Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018.994) oraz § 18 ust. 1 statutu Miasta i Gminy Wysoka zwołuję VII Sesję Rady Miasta i Gminy Wysoka i serdecznie zapraszam do wzięcia w niej udziału.
    Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. (tj. środa) o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Wysoka, I piętro, sala nr 17, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21.

Przedkładam proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienia gości wg. wcześniejszych ustaleń.
5. Podziękowania  dla sołtysów w związku z zakończeniem kadencji 2015-2019.
6. Gratulacje dla nowo wybranych sołtysów na kadencję 2019 – 2024.
7. Informacja w sprawie zabezpieczenia usług medycznych na terenie miasta i gminy Wysoka w 2019 r.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
9. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy z działalności między sesjami Rady, w tym z wykonania uchwał Rady Miasta i Gminy.
10. Informacja o wynagrodzeniach:
a. nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Wysoka, osiągniętych w roku 2018,
b. pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, osiągniętych w roku 2018.
11. Udzielenie odpowiedzi na złożone w terminie od ostatniej sesji Rady Miasta i Gminy interpelacje, wnioski i zapytania radnych, sołtysów i pozostałych wnioskodawców.
12. Prezentacja złożonych wniosków w okresie międzysesyjnym i udzielonych odpowiedzi.
13. Informacja o złożonych wnioskach na zebraniach wiejskich w 2019 r.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Miasta i Gminy Wysoka.  Projekt uchwały nr 1.
15. Podjęcie uchwały w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości oraz opłaty od posiadania psów. Projekt uchwały nr 2.
16. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr geod. 277 położonej w Wysokiej, przy ul. Kościelnej. Projekt uchwały nr 3.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy gruntu z dotychczasowym dzierżawcą, na okres powyżej 3 lat.  Projekt uchwały nr  4.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – ul. Dębowa. Projekt  uchwały nr 5.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatelstwa Miasta i Gminy Wysoka. Projekt uchwały nr 6.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.  - Projekt uchwały nr 7.
21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego. Projekt uchwały nr 8.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. Projekt uchwały nr 9.
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2019 rok - Projekt uchwały nr 10.
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Wysoka na lata 2019- 2030 - Projekt uchwały nr 11.
25. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Rady Miasta i Gminy Wysoka do Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Projekt uchwały nr 12.
26. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania oświaty w Mieście i Gminie Wysoka – Projekt uchwały nr 13.
27. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
28. Zapytania i wnioski sołtysów, przewodniczących zarządów osiedli oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
29. Wolne wnioski.
30. Przyjęcie protokołów z IV, V i VI sesji Rady Miasta i Gminy.
31. Komunikaty Burmistrza oraz informacja o planowanych zamierzeniach do następnej Sesji.
32. Komunikaty oraz informacje Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy.
33. Zakończenie obrad i zamknięcie VII sesji Rady Miasta i Gminy Wysoka.


                                                                        Przewodniczący Rady
                                                                        Miasta i Gminy
                                                                        (-) Henryk  Stańczyk

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2019-02-14 21:50:29
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2019-02-14 21:54:21
Ostatnia zmiana:2019-02-14 21:59:33
Ilość wyświetleń:31

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij