Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich

rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do

szkoły, przedszkola lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku

szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka informuje, że zgodnie z art.17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest:

1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;

2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;

3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

Umowa na dowóz określa zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły, przedszkola lub ośrodka. Podstawę obliczenia kwoty zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych stanowi:

1) w przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej po uwzględnieniu ulgi wynikającej z ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1138 z późn. zm.) wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów, faktury lub rachunku za bilety, która jest obliczana jako iloczyn kosztów przejazdu i liczby dni obecności ucznia w szkole,

2) w przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodom osobowym wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów jest wynikiem liczby przejechanych w danym miesiącu kursów poświadczonych przez szkołę/przedszkole/ośrodek x wartość/stawka za jeden kurs z miejsca zamieszkania do szkoły/przedszkola/ośrodka ustalona w zawartej umowie.

Liczba dni obecności dziecka w danym miesiącu w szkole, ośrodku lub przedszkolu musi być poświadczona podpisem rodzica/opiekuna prawnego oraz dyrektora szkoły lub uprawnionej przez niego osoby .

Wzór poświadczenia:

  1. zał. nr 1 (dowóz komunikacją publiczną ),
  2. zał. nr 2 (dowóz prywatnym samochodem osobowym) .

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej do dnia 30 września każdego roku, natomiast w uzasadnionej sytuacji wniosek może zostać złożony po terminie.

Wzór wniosku- zał. nr 3.

Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów dowozu następuje do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy zwrot kosztów.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Marek Madej

Załączniki

Zał. nr 1 (11.4kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 2 (14.3kB) Zapisz dokument  
Zał. nr 3 (13kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:2015-11-11 20:20:48
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2015-11-11 20:20:53
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2015-11-11 20:35:04
Ostatnia zmiana:2016-10-12 10:36:44
Ilość wyświetleń:1908

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij