Zarządzenie Nr   36 /2008

Burmistrza Miasta i Gminy Wysoka

z dnia  12 sierpnia  2008r.

 

 

 

 

w sprawie : przedstawienia informacji z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Wysoka oraz przedstawienia wykonania  planu  finansowego instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2008r.

 

 

            Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych   ( Dz .U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami ) oraz  Uchwały Nr XLIII/273/2006 z dnia 29 czerwca 2006r. Rady Miasta i Gminy Wysoka  zarządzam co następuje;

  

 

 

    §1. Przedstawiam informację z przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy Wysoka oraz wykonanie  planu  finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1 od niniejszego zarządzenia.

 

    §2. Przedstawiam informację z przebiegu  planu   finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008r. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 1I od niniejszego zarządzenia.

 

    §3. Sprawozdanie wymienione w § 1, § 2  przedstawia  się ,

 

-  Radzie  Miasta i Gminy Wysoka

-  Regionalnej  Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

 

 

    §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.