Zapraszamy mieszkańców miasta i gminy Wysoka do zapoznania się z projektami nowych statutów sołectw i jednostek pomocniczych gminy Wysoka oraz z projektem zmian Statutu Miasta i Gminy Wysoka.

Wszelkie uwagi i sugestie do projektów mieszkańcy będą mogli wnieść na najbliższych zebraniach wiejskich i zebraniach jednostek pomocniczych.