Kolorowy pasek
Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WYSOKA

Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21

89-320 Wysoka

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. INWESTYCJI

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej

Pl. Powst. Wlkp. 20/21

89-320 Wysoka

 

Określenie stanowiska:

ds. inwestycji

 

Wymiar czasu pracy:

pełny etat

 

1.     Wymagania niezbędne:

1)       obywatelstwo polskie

2)       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3)       wykształcenie wyższe lub średnie techniczne ( z minimalnym stażem pracy – 2 lata) Preferowany kierunek – budownictwo

4)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5)       nieposzlakowana opinia

6)       dobra znajomość przepisów prawa w zakresie wymaganym na stanowisku, w szczególności kodeksu postepowania administracyjnego oraz ustaw: o samorządzie gminnym, prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi.

 

2.     Wymagania dodatkowe:

1)     umiejętność praktycznego stosowania przepisów, analizy dokumentów i sporządzania pism urzędowych

2)     predyspozycje osobowościowe: kreatywność, komunikatywność, systematyczność, odpowiedzialność

3)     prawo jazdy kat. B

4)     znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, EXCEL)

 

3.     Zakres zadań na stanowisku:

1)     Prowadzenie i nadzór inwestycji gminnych, w tym:

- przygotowanie dokumentacji technicznej,

- uzgadnianie i rozliczanie inwestycji.

2)     Prowadzenie spraw dot. adaptacji, remontów i napraw oraz konserwacji budynku Urzędu, pomieszczeń  i inwentarza biurowego.

3)     W procesach budowlanych i remontowych pozyskiwanie  stosownych uzgodnień, pozwoleń i opinii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4)     Zlecanie kosztorysów inwestorskich związanych z realizacją zadań remontowych nie wymagających pozwolenia na budowę.

5)     Nadzór nad realizacją inwestycji, generalnych remontów i modernizacji prowadzonych w jednostkach organizacyjnych gminy.

6)     Nadzór nad stanem technicznym budynków stanowiących mienie gminne, prowadzenie dla nich „książek obiektów” szkół i innych jednostek organizacyjnych gminy.

7)     Prowadzenie prac w zakresie planowania i realizacji infrastruktur technicznych zapewniających przygotowanie terenów pod budownictwo.

8)     Przygotowanie merytoryczne materiałów do zamówień publicznych.

9)     Przygotowywanie projektów umów z zakresu budowlano-remontowego.

4.     Warunki pracy na stanowisku:

1)     praca w budynku  Urzędu na II piętrze (możliwość korzystania z windy)

2)     stanowisko wyposażone  w zestaw komputerowy i środki łączności (telefon stacjonarny i dostęp do internetu).

 

5.     Wymagane dokumenty:

1)     życiorys (CV)

2)     list motywacyjny

3)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

4)     kwestionariusz osobowy (pobierz)

5)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. kursach, szkoleniach itp.)

6)     oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie

7)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (pobierz)

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiej, Pl. Powst. Wlkp. 20/21 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko ds. inwestycji w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej” w terminie do dnia 14 lutego 2020 r.

      Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

      Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie.

 

      Jednocześnie informuję, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Wysokiej, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

 

Załączniki

klauzula informacyjna (95.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz osobowy (43.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie o naborze (108.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Adam Michniewicz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Adam Michniewicz
Data wprowadzenia:2020-01-29 11:16:38
Opublikował:Adam Michniewicz
Data publikacji:2020-01-29 11:18:12
Ostatnia zmiana:2020-01-29 11:18:15
Ilość wyświetleń:959
Miasto i Gmina Wysoka, Plac Powstańców Wielkopolskich 20/21, 89-320 Wysoka, pow. pilski, woj. wielkopolskie, tel.: +48.672871004, fax: +48.672871080, email: office@gminawysoka.pl, http://www.gminawysoka.pl, NIP: 764-261-31-56, Regon: 570791276

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij